Seleccionar página

Centres Associats

 

Centres Associats

 

ICMT

L’Institut Català de Musicoteràpia és un espai dedicat a l’estudi i la practica de la musicoteràpia a Barcelona. Va ser fundat l’any 2000 per l’actual directora del centre Núria Escudé.

Som musicoterapeutas, metges i psicòlegs apassionats per les persones i les seves vides. Estem molt interessats a conèixer les qüestions personals de cadascun dels nostres clients i de caminar costat a costat amb ells en els dies mes difícils de la seva existència.

La nostra missió consisteix a crear la motivació, així com aportar el coneixement i les eines necessàries perquè un pugui donar el proper pas rumb a una vida mes sana, equilibrada i feliç. Trobem en la musicoteràpia l’aliat perfecte per realitzar la nostra missió.

Tenim una visió holística de l’ésser humà. Entenem que les emocions tenen un paper fonamental dins de la qualitat de vida de l’ésser humà i que una salut plena és la salut de cos, ment i esperit.

BENEFICIS DE LA MUSICOTERÀPIA

  • Afavoreix a l’ajuda d’expressar emocions, la reflexió i l’autoanalisis.
  • Estimula l’ús de la memòria, l’atenció i del treball en grup omplint el temps amb activitats satisfactòries.
  • Desenvolupa la creativitat i l’experimentació musical com a instrument teràpeutic.
  • Propicia diferents canals de comunicació.
  • Assoleix una recompensa psicològica amb el descobriment d’habilitats desconegudes o la recuperació d’habilitats abandonades.
  • Desenvolupa la coordinació dels moviments ajudant a la rehabilitació.
  • Ajuda a sentir-se millor.

Metodologia

A l’Institut Català de Musicoteràpia fem servir dos tipus de mètodes per realitzar les nostres teràpies:

  • Mètodes actius: Es caracteritza per desenvolupar el cant, el moviment corporal o la psicomotricitat, la improvisació i la familiarització amb els instruments musicals.
  • Mètodes receptius: Mètodes receptius: Es desenvolupen a partir de l’audició, la visualització, la respiració i la relaxació.

FINALITAT

La musica serà l’ instrument per crear un entorn musical ric, amb quantitat i diversitat d’estímuls controlats i proporcionar un entorn emocional, psicofisiològic i social equilibrat.

La finalitat de la musicoteràpia es gaudir de la musica i comprovar com pot influir en l’estat d’ànim i en les emocions dels participants.

Es un espai per incrementar la consciència corporal i emocional, treballar la comunicació i, al tractar-se d’una activitat en grup, fomentar la interrelació interpersonal, sempre atenent les necessitats i atencions individuals.

Degut a la progressiva pèrdua de capacitats intel·lectuals i funcionals pròpies de l’edat i del desenvolupament de la malaltia mental, la finalitat no es curar sinó oferir un espai per interactuar i possibilitar la millora en el benestar i qualitat de vida.

(+34) 627 591 381

info@icmtbarcelona.com

c/Muntaner, 393 3º 2ª 08021 Barcelona