Gràcies a la feina que realitza l’ICMT, tant per la vessant clínica com en investigació, el Comitè Científic de la IAMM (International Association for Music & Medicine) ha reconegut la seva tasca i la importància de Barcelona a nivell mundial en l’àmbit de la Musicoteràpia oferint a l’Institut ser l’organitzador de la V CONFERENCIA MUNDIAL DE MÚSICA I MEDICINA el 2018. Aquest esdeveniment internacional farà créixer encara més aquesta disciplina a nivell local, nacional i internacional.

La Junta Directiva de la IAMM va resoldre que Barcelona fos la seu de la V Conferència de la IAMM el mes de juny de 2018 pel reconegut prestigi dels musicoterapeutes d’aquesta ciutat en diferents programes de musicoteràpia, pel potencial docent i de recerca d’aquesta disciplina i per l’experiència demostrada en la organització d’esdeveniments similars a nivell local i nacional.

Des de l’ICMT es busca el suport d’entitats, públiques i privades, que vulguin ser partícips i ajudin a finançar tant aquest gran esdeveniment com els programes de musicoteràpia que s’estan portant a terme des de l’Institut. Entitats que impulsin aquest objectiu de fer de la musicoteràpia un teràpia capdavantera en el mon de la Medicina, l’Educació i la Psiquiatria.